Startsida

Om mig

Behandlingar

Analys med
ES-Teck scanner


Produkter

Kontaktuppg.

Återförsäljare

Om Mig!

För mig är hela människan viktig. Här finner du behandlingar som tillsammans med produkter av högsta kvalitet, ger just DIG det bästa resultatet. Ibland räcker en sorts terapiform, men oftast är en kombination av olika terapiformer mest effektiv. Ett viktigt steg till god hälsa är ren och näringsriktig mat, motion, vatten, luft och solljus.Syftet med min verksamhet är att förebygga och främja människors hälsa, samt att behandla hela människan och rätta till grundorsaken till olika symptom samt skapa balans. Kroppen är en helhet där alla organ samverkar, inga organ är isolerade från varandra. Mitt mål är att kunna använda och saluföra endast sådana produkter som berikar och undvika produkter med flera olika tillsatsämnen som belastar kroppen.


Företaget drivs av reflexolog Ann-Katrine Backman, som också har läst näringsterapi dipl. 2001, homeopati dipl. 2006, zonterapi-reflexologi dipl. 2009(reflexolog = yrkesutbildning som ger mig rätt att ha zonterapi som yrke i alla nordiska länder), basmedicin x 2.

Min klinik startade jag i början av februari 2002.